Logo for siden redskaber/toolsTools


Index Om os/About us Redskaber/Tools Lidt historie Workshops Mønstre/Patterns Galleri Links .


Knipleplade - The cookie-pillow

Materialer/Things to use!
1 - Skumplast/styropor-plade - ca. 5 cm tyk (evt et par tynde plader lagt sammen), nålene må ikke kunne nå igennem.
2 - Et stykke stof der er stort nok til at dække overflade og bund - helst blødt stof der ikke fnuldrer.
3 - Et inderbetræk af fx. lagenlærred beskytter pladen rigtig godt.


1 - A piece of Foam-Plastic of some kind (I use something for insulation) - about 5 cm thick. Perhaps two thinner plates together. Thickness depends of your pins.
2 - A piece of cloth, in a size so that it can cover top and buttom of the size you want - soft cloth that do not "fluff".
3 - An inner cover of fx. cotton for sheets is quite good too.

Facon/Shape!
Form/facon er helt op til dig selv - ex. er her en rund knipleplade.
Det kan endda være en god ide at prøve sig frem, afhængig af projektet og ikke for lille - fx.
  • Rund - 40-50 cm Ø
  • Firkantet - 40x50 cm - 50x50 cm
- Bestem størrelse og form, og tegn omridset på skumplast/styropor-pladen.


The shape is up to you - my example is a round one.
Indeed it can be a good idea, to test different shapes - and not too small - fx.
  • Round - 40-50 cm Ø
  • Square - 40x50 cm - 50x50 cm
- Decide your size, and draw the shape on the "plate".

Hvordan/How?
- Skær/sav formen ud, og du har nu „kernen" i din knipleplade.
- Skæreværktøjen kan være en brødkniv eller en meget fintandet sav - kanterne kan evt rettes med fint sandpapir.
Pas på det fnuldrer meget hurtigt.


- Cut out the shape, and you now have "the soul" in your Lace-"pillow".
- Your cutting-tool can be a knife for cutting bread - a very fine saw - the edges can be made smooth with a piece of sand-paper.
Take good care, it really is a mess, to form this sort of material.

Betræk/Cover
- Pladen („lagkagen", hvis du er nødt til at bruge flere lag), beklæder du med stof - hvis du bruger et "inderbetræk" beskytter du pladen bedst.
Det er muligt at bruge stoflim (men pas på, limen kan ætse selve pladen).
Du kan sy stoffet som et stramt betræk eller sy stoffet fast omkring pladen/„lagkagen"


- This "shape" (a cake of layers, if you need to use more layers), you now dress in the cover - if you use an inner cover, you get a tool that last longer - better protection.
You CAN use glue - but take good care, much glue will make damage to this material.
You can sew the cover as a tight back - or perhaps sew it right on the "shape"/"cake of layers"......

Billede af færdige knipleplader. Resultat/Result!
- Du har nu en plade some er meget anvendelig som kniplebrædt
- You now have a "Bobbin Lace Pillow" which is very good for diffent kinds of bobbin lace-making
"Kniplerier"© - www.kniplerier.dk